Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu https://schronisko.rozdziele.pl/

Wstęp deklaracji

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu dąży do tego, aby zapewnić łatwiejsze użycie oraz większą dostępność strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zapewnić całkowitej dostępności strony schroniska www.schronisko.rozdziele.pl w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon/fax: +48 146133087
E-mail: schronisko@rozdziele.pl
Adres korespondencyjny: Rozdziele 194, 32-731 Żegocina

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-23

Strona www.schronisko.rozdziele.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, miedzy innymi z następujących powodów:

zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości,
część załączników jest w postaci skanów,
nie wszystkie zdjęcia posiadają odpowiedni opis i transkrypcję.
Ułatwienia na stronie www.schronisko.rozdziele.pl

Strona internetowa schroniska posiada następujące ułatwienia:

na naszej stronie dostępny jest widget dostępności strony UserWay, zasilany przez dedykowany serwer dostępności. Pozwala to poprawić na naszej stornie internetowej zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych,
nawigacja za pomocą klawiatury,
kontrast (opcje: odwróć kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów),
podświetlenie linków,
powiększenie wielkości tekstu (4 wielkości),
odstęp między tekstami (opcje: lekkie odstępy, umiarkowane odstępy, duże odstępy),
można zatrzymać animacje,
opcja zastosowania czytelnej czcionki,
duży kursor, przewodnik do czytania,
w podpowiedziach możemy sprawdzić strukturę strony, zmienić położeniu widget-a lub go ukryć.
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 2021-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Elżbieta Cichońska-Darowska – koordynator ds. dostępności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu
e-mail: schronisko@rozdziele.pl
Telefon: 146133087

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu, mieszczący się pod adresem Rozdziele 194; 32-731 Żegocina posiada cztery wejścia:

Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojazd do schroniska

Do schroniska można dojechać busami prywatnych przewoźników, autobusami czy też samochodami osobowymi. Busy zatrzymują się na podjeździe przed schroniskiem.

Opis ogólny budynku schroniska

Budynek schroniska jest budynkiem wolnostojącym o dwóch kondygnacjach nadziemnych użytkowych (parter, poddasze), częściowo podpiwniczony. Ciągi komunikacyjne w budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu, gdyż aby dostać się na poszczególne kondygnacje trzeba pokonać schody. Budynek nie posiada windy. Na parterze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla wózków. Do budynku schroniska można wejść z psem asystującym.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.