Świat folkloru

 

Skansen na Jędrzejkówce efekt życiowej pasji pana Krzysztofa Jędrzejka, jest obecnie jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w Laskowej. Na malowniczo usytuowany kompleks zabytkowych zabudowań składają się: dwie suszarnie, trzy spichlerze w tym dwa dwukondygnacyjne, kuźnia, młyn wodny oraz główny budynek architekturą nawiązujący do XIX-wiecznej zabudowy na tym terenie. W pomieszczeniach znajdują się ekspozycje obrazujące życie ludzi na tym terenie na przełomie XIX i XX wieku. Znajduje się tu m.in. odtworzony pieczołowicie warsztat szewca, kołodzieja, tkacza, powroźnika, bednarza, stolarza czy cieśli. Poza tym w skansenie odnaleźć można rekonstrukcję barci wraz z zabytkową pasieką z ulami kłodowymi oraz XIX-wieczną przydrożną kapliczkę. Wszystkie zabytki pochodzą z terenu gminy Laskowa i jej okolic, są zatem ściśle związane z historią tego regionu. Całość plenerowej ekspozycji wkomponowana jest w imponujący ogród będący dziełem żony - Barbary Jędrzejek.

 

Galeria » Skansen na Jędrzejkówce


on-line: 1, wizyt: 392844
Realizacja: